090-894-9989

about us

RODTHEP

บริการลูกค้าด้วยใจ คอยต้อนรับและดูแลเอาใจใส่ลูกค้าทุกท่าน ด้วยบริการแบบครบวงจร

ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เดวา (DEVA) อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 พร้อมด้วยทีมงานผู้ชำนาญการ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำการใช้รถยนต์อย่างถูกวิธี การดูแลรักษารถยนต์ และการซ่อมบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพ.


ยืนหยัดคุณภาพ ใส่ใจบริการ มีธรรมมาภิบาลRODTHEP


เรามีอะไหล่รถยนต์และอะไหล่รถบรรทุกทั้งเก่าและใหม่ยี่ห้อต่างๆให้บริการมากมาย อาทิเช่น โตโยต้า, อีซูซุ, นิสสัน, มิตซูบิชิ, ฮีโน่, เดวา, ตงฟง ฯลฯAbout

1997 บ.รถเทพ ลพบุรี ได้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์เพื่อรองรับธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดย่อม ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส รอบคอบและใส่ใจลูกค้าเป็นที่หนึ่ง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายสิบปี เป็นสิ่งยืนยันเป็นอย่างดี
บ รถเทพลพบุรี